Ojämlikhet hotar människors utveckling

I dagarna släppte FN-organet UNDP 2014 års version av sin årliga Human Development Report (pdf). Rapporten tar upp många aspekter av klyftor, och hävdar bland annat att ojämlikhet hotar människors utveckling:

 

 

“De 85 rikaste människorna i världen har samma förmögenhet som de 3,5 miljarder fattigaste människorna. Mellan 1990 och 2010 steg inkomstskillnaderna i utvecklingsländerna med 11 procent. Ojämlikhet i hälsa och utbildning har minskat men är fortfarande hög, särskilt i vissa regioner. Afrika söder om Sahara har den högsta ojämlikheten i hälsoresultat, och Sydasien har den högsta ojämlikheten i utbildning. Ojämlikhet är ett betydande hot mot människors utveckling, särskilt eftersom det återspeglar ojämlika möjligheter. Och bortom en viss tröskel, skadar det tillväxt, fattigdomsminskning och kvaliteten i den sociala och politiska engagemang. Hög ojämlikhet minskar också en gemensam känsla av mening och underlättar vinstmaximering hos inflytelserika grupper. Rent-seeking, riktad mot att få en större del av kakan i stället för att öka dess storlek, snedvrider resursfördelningen och försvagar ekonomin. Ojämlikhet hindrar framtida mänsklig utveckling genom att minska investeringarna i grundläggande tjänster och kollektiva nyttigheter, sänka progressiviteten i skattesystemet och ökar möjligheten till politisk instabilitet. Hög ojämlikhet mellan grupper är inte bara orättvist utan kan också påverka välbefinnandet och hota den politiska stabiliteten. När vissa grupper diskrimineras, fördelas resurser och makt inte baserat på meriter, och begåvade människor hålls tillbaka. En sådan ojämlikhet mellan grupper ger bränsle åt missnöje och klagomål”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s