Varför de superrika behöver staten

Princeton-professorn och nationalekonomen Dani Rodrik skriver i Social Europe Journal:

 

“Men om företagens moguler tror att de inte längre behöver förlita sig på de nationella regeringarna, så gör de ett stort misstag. Verkligheten är att den stabilitet och öppenhet på marknaderna som producerar deras förmögenhet aldrig har berott mer än nu på staternas åtgärder.

Under perioder med relativt lugn kan staternas roll i att skriva och upprätthålla de regler genom vilka marknader fungerar mörkläggas. Det kan tyckas som om marknaderna kör på autopilot, med staterna som ett besvär som är bäst att undvika.

Men när ekonomiska orosmoln samlas på horisonten, söker alla skydd under deras hemländers regerings skydd. Det är då som de band som binder stora företag till deras infödda jord fullt ut avslöjas. Som den förra Bank of England-guvernören Mervyn King träffande uttryckte det i samband med finansens villkor, ‘globala banker är globala i livet, men nationella i döden’.

Fundera på hur den amerikanska staten ingrep för att säkerställa finansiell och ekonomisk stabilitet under den globala finanskrisen 2008-2009. Om regeringen inte hade räddat stora banker, försäkringsjätten AIG, och bilindustrin, och om Federal Reserve inte hade översvämmat ekonomin med likviditet, skulle de superrikas rikedom ha tagit ett hårt slag. Många ansåg att regeringen borde ha fokuserat på att rädda husägare; istället valde regeringen att stödja bankerna – en politik som den ekonomiska eliten har gynnats mest av.

Även i normala tider är de superrika beroende av statligt stöd och statliga insatser. Det är till stor del staten som har finansierat den grundforskning som producerade den informationsteknologiska revolutionen och de företag (som Apple och Microsoft) som den har gett upphov till.

Det är staten som antar och tillämpar lagar för upphovsrätt, patent och varumärkesskydd som skyddar immateriella rättigheter, som garanterar framgångsrika innovatörer en stadig ström av monopolvinster. Det är staten som subventionerar de högskolor som utbildar den kompetenta arbetsstyrkan. Det är staten som förhandlar fram handelsavtal med andra länder för att se till att inhemska företag får tillgång till utländska marknader.

Om de superrika tror att de inte längre är en del av samhället och har litet behov av staten, är det inte för att denna tro motsvarar den objektiva verkligheten. Det är för att den rådande berättelsen om vår tid skildrar marknader som fristående enheter som körs på sitt eget bränsle. Detta är en berättelse som drabbar alla delar av samhället, medelklassen inte mindre än de rika.

Det finns ingen anledning att förvänta sig att de superrika kommer att agera mindre själviskt än någon annan grupp. Men det är inte så mycket deras egenintresse som står i vägen för ökad jämlikhet och social integration. Den mer betydande vägspärren är det saknade erkännandet att marknaderna inte kan producera välstånd för länge – för vem som helst – om de inte backas upp av sunda samhällen och god samhällsstyrning”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s