OECD förutspår att inkomstklyftorna kommer att fortsätta öka

En ny OECD-rapport förutspår att inkomstklyftorna inom de rika länderna kommer att fortsätta öka under de närmaste femtio åren.

Ur rapporten (varning för teknisk terminologi; notera att decil betyder tiondel):

“Parallellt sett har ojämlikheten i hushållens disponibla inkomster ökat i de flesta OECD-länder under de senaste decennierna (Figur 4). Stigande kapitalinkomster (som tenderar att vara mycket koncentrerade), mindre omfördelande skatte- och bidragssystem och förändrade hushållsbildningsmönster har alla bidragit till detta resultat (OECD, 2011b;. Hoeller et al, 2012), men den främsta drivkraften för ökad inkomstspridning har varit den växande klyftan inom lönesättning. Toppbruttolön i OECD-länderna – mätt som den övre gränsen för den 9:e decilen av inkomstfördelningen för heltidsanställda – har stigit 0,6 procent snabbare per år än för dem i botten (övre gränsen för den 1:a decilen) över de två decennier som ledde fram till krisen (Braconier et al., 2014). Ökningen speglar till stor del att skicklighetsgynnande tekniska förändringar (SBTC) har mer än kompenserat för effekterna av de stigande utbildningsnivåerna och tillväxten i inkomster per persion, som båda har tenderat att sänka lönespridningen. Takten i SBTC under de kommande femtio åren per kan inte förutsägas med säkerhet, men ett troligt scenario är att tidigare trender kommer att fortsätta, med tanke på att riktningen inom teknisk förändring har varit stadigt skicklighetsgynnande sett över efterkrigsperioden”.

 

Brittiska Guardian kommenterar rapporten i artikeln “The best of capitalism is over for rich countries – and for the poor ones it will be over by 2060

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s