Fyra argument mot klyftor

Harvard-filosofen T. M. Scanlon:

“1. Ekonomisk ojämlikhet kan ge rikare människor en oacceptabel grad av kontroll över andras liv.

Om rikedom är mycket ojämnt fördelad i ett samhälle, hamnar rika människor ofta i kontroll av många aspekter av livet för fattiga medborgare: över var och hur de kan arbeta, vad de kan köpa, och i allmänhet hur deras liv kommer att se ut. Som ett exempel, ägandet av ett nyhetsmedium, till exempel en tidning eller en tv-kanal, kan ge kontroll över hur andra i samhället ser sig själva och sina liv, och hur de förstår sitt samhälle.

2. Ekonomisk ojämlikhet kan undergräva rättvisan inom politiska institutioner.

Om de som innehar politiska uppdrag måste förlita sig på stora bidrag till sina kampanjer, kommer de att vara mer lyhörda för de intressen och krav som kommer från rika bidragsgivare, och de som inte är rika kommer inte att bli rättvist representerade.

3. Ekonomisk ojämlikhet undergräver rättvisan i det ekonomiska systemet i sig.

Ekonomisk ojämlikhet gör det svårt, om inte omöjligt, att skapa lika möjligheter. Inkomstskillnaderna innebär att en del barn kommer in på arbetsmarknaden mycket bättre förberedda än andra. Och människor med få tillgångar har svårare att få tillgång till de första små stegen till större möjligheter, som till exempel ett lån för att starta ett företag, eller att kunna betala för en avancerad examen.

Ingen av dessa invändningar är ett uttryck för ren avundsjuka. Invändningar mot ojämlikhet baseras på effekterna av att vissa har det mycket bättre än andra. I princip kan dessa effekter undviks, utan att minska ekonomisk ojämlikhet, genom sådana medel som den offentliga finansieringen av politiska kampanjer och genom att göra offentlig utbildning av hög kvalitet tillgänglig för alla barn (hur svårt det än skulle vara i praktiken).

En fjärde typ av invändning mot ojämlikheten är mer direkt. I Paul Krugmans granskning av ‘Capital in the 21st century’ av Thomas Piketty nämner han denna statistik från US Bureau of Labor Statistics: ‘Reallönerna för de flesta amerikanska arbetare har ökat lite om ens alls sedan början av 1970-talet, men lönerna för de 1 procenten av dem med högst inkomst har stigit med 165 procent, och lönerna för de översta 0,1 procenten har stigit med 362 procent’. (Krugman kallar dessa för ‘superlöner’. Återigen, invändningen mot detta är inte bara avundsjuka. Den vilar, tror jag, på denna idé, min fjärde punkt:

4. Arbetstagare, som deltagare i ett system av samarbete som ger nationalinkomsten, har anspråk på en skälig andel av vad de har hjälpt till att producera.

Vad som utgör en skälig andel är naturligtvis kontroversiellt. Ett svar ges av John Rawls Differensprincip, enligt vilken skillnaderna i välstånd och inkomster är tillåtna, om och endast om dessa ojämlikheter inte kan minskas utan att försämra situationen för dem som har det sämst. Du behöver inte acceptera denna exakta princip, fast, för att tro att om en ekonomi producerar en ökad nivå av varor och tjänster, då bör alla de som deltar i att producera dessa fördelar – arbetare samt andra – dela på resultatet”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s