OECD: Inkomstklyftor i Sverige ökade 2007-2011

Organisationen OECD har nyligen släppt sin årliga rapport Income Inequality Update (pdf). Där kan man läsa att inkomstklyftorna i Sverige har ökat mellan 2007 och 2011. Gini-koefficienten ökade från 0,259 till 0,273. Kvoten mellan den nittionde och den tionde percentilens inkomster ökade från 5,8 till 6,3. Dessutom ökade andelen relativt fattiga i Sverige enligt OECD:s definition, från 8,4 till 9,7 procent av befolkningen.

I andra länder har inkomstklyftorna bestått eller minskat. År 2007 hade 5 OECD-länder mindre inkomstklyftor än Sverige och år 2011 hade 7 länder mindre inkomstklyftor än Sverige. I Norge har inkomstklyftorna bestått, medan de har minskat på Island och i Finland, liksom i Portugal, Nederländerna, Polen, Australien, Chile, Nya Zeeland, Sydkorea, Kanada, Irland och Tjeckien.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s