Svenska förmögenhetsklyftor liknar amerikanska

De två världsledande experterna på svenska klyftor, Jesper Roine och Daniel Waldenström, skriver om Sverige på en svensk-amerikansk portal:

I stort sett visar vår tidsserie att ojämlikheten minskar fram till omkring 1980, en trend som Sverige delar med de flesta utvecklade länder, däribland USA. Därefter har den svenska ojämlikheten ökat, men hur mycket beror på vilka definitioner som används. För inkomster, till exempel, verkar ökningen vara större när kapital ingår, där den andel av den totala inkomsten som intjänas av den övre procenten går från cirka 4 procent 1980 till 6 procent när kapitalinkomster är undantagna, och till 8 procent när de ingår. Även om ökningen är stor, är de svenska siffrorna fortfarande långt ifrån den nuvarande amerikanska topprocentens inkomstandel på 15 procent, upp från 8 procent år 1980.

Tittar vi på rikedomskoncentration, är skillnaden mellan Sverige och USA också betydande när man jämför de officiella siffrorna. I Sverige är andelen av den totala privata förmögenheten som innehas av de rikaste 1 procenten av hushållen cirka 20 procent. Motsvarande siffra i USA är 35 procent. Det finns dock ett antal aspekter av svenskt välstånd som inte täcks väl i denna statistik. Det finns till exempel gott om anekdotiska bevis för att stora summor pengar har flyttats ut ur landet för att undvika beskattning. Det är också väl känt att värdena för fåmansföretag sannolikt kommer att allvarligt underskattas.

Och hur förhåller vi oss till rika, framgångsrika svenska medborgare, till exempel Ingvar Kamprad, grundare och ägare av IKEA? Är det uppenbart att de inte bör ingå? Vi har försökt att uppskatta effekterna av att lägga till dessa faktorer, och resultaten är häpnadsväckande. När förmögenhet utomlands inkluderas, ökar den andel som innehas av de rikaste 1 procenten till cirka 30 procent; om man även tillägger undervärderad förmögenhet i Sverige är andelen nära 35 procent; och om man även inkluderar den rikedom som tillhör de super-rika svenskar som lämnat landet (men som fortfarande är medborgare) är andelen nästan 40 procent, det vill säga högre än i USA. Våra försök att göra liknande justeringar för den amerikanska tidsserien ledde till nästan ingen förändring i förmögenhetskoncentrationen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s