Inkomstklyftorna i Sverige har ökat långsammare sedan millennieskiftet

Finanspolitiska rådet släppte idag en rapport om inkomstklyftor skriven av tre ekonomiforskare vid Uppsala universitet.

Med stöd av officiell statistik skriver de att inkomstklyftorna ökade relativt snabbt på 1980-talet och 1990-talet men att de sedan millennieskiftet har ökat långsammare. 90/10-kvoten som de skriver om handlar om den 90:e och 10:e percentilen. Delar man upp Sverige i 100 lika stora inkomstgrupper är den 90:e percentilen nummer 90 i inkomstordning och den 10:e nummer 10 i ordningen. Delar man den förstnämnda gruppens inkomster med den sistnämnda, så får man 90/10-kvoten.

Författarna skriver:

“År 1968 uppgick 90/10-kvoten till 2,5, varefter den föll till 1,8 år 1981. Löneskillnaderna minskade under denna period såväl i den övre som i den nedre delen av fördelningen. Under 1980-talet bröts utvecklingen och lönespridningen började istället öka. Under 1990-talet var det särskilt lönespridningen i den övre delen av fördelningen (90/50) som ökade medan förändringarna var små i den nedre delen. Mellan 2000 och 2012 var förändringarna i lönespridningen mycket små. År 2012 var 90/10-kvoten 2,1”.

Men när Aftonbladets ledarskribent Irene Wennemo kommenterar rapporten låter det så här:

“Vad facit blivit (från Alliansens styre) framgår tydligt i rapporten till Finanspolitiska rådet. Den av­sedda effekten har helt uteblivit – de med svag förankring har inte fått mer jobb för att skatter sänkts och socialförsäkringarna blivit sämre. Arbetsinkomsterna i gruppen har fortsatt att halka efter alla andra.

Inkomstklyftorna har däremot ökat kraftigt. Sverige har haft den snabbaste ökningen av inkomstojämlikhet av alla jämförbara länder.
Det beror inte främst på att en liten elit dragit ifrån utan på att de fattiga blivit allt fattigare. Inkomsterna för sjuka och ­arbetslösa har sjunkit dramatiskt. På ­mitten av 1990-talet hade denna grupp i genomsnitt 85 procent av de arbetandes inkomster. År 2012 hade inkomsten ­sjunkit till 63 procent”.

Aftonbladets artikel har udden riktad mot Alliansens regering. Men den udden blir något missriktad när man betänker att klyftorna framför allt har ökat under Socialdemokratiskt styre och inte lika snabbt på senare år.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s