Människan har levt jämlikt under merparten av sin tid på jorden

Veckans specialnummer av vetenskapstidskriften Science handlar som sagt om klyftor. Denna artikel av Elizabeth Pennisi beskriver forskningen om klyftor under människans historia. Hon intervjuar pensionerade Toronto-professorn Richard Lee:

“Vår art har levt som jägare och samlare under mer än 90% av vår historia, konstaterar Lee. Dagens ekonomiska ojämlikhet går tillbaka tusentals år (…) men är i evolutionär tid relativt ny. Även om en del av våra stora kusiner bland människoaporna och möjligen våra apförfäder emellanåt har levt i brutala hierarkier, har människor antagit ett jämlikt sätt att leva under alla utom de senaste 10 000 åren”.

I nutida jägar-samlar-kulturer bekämpas resursmässigt ojämlikt beteende strängt, beskriver artikeln fortsättningsvis. En annan artikel i specialnumret pekar visserligen på att klyftor uppstod i sentida och särskilt lyckosamma jägar-samlarsamhällen för drygt 10 000 år sedan.

Men det står klart att samhällen med stora klyftor inte tillhör det ursprungliga, “naturliga”, mänskliga beteendet. Man kan hävda att klyftor var något som uppstod tillsammans med civilisationen. Men i den civilisation vi nu lever har vi ändå goda förutsättningar att skilja oss från de gamla romarna genom att verka för högt välstånd i kombination med stor jämlikhet och små klyftor. Genetiska hinder saknas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s