Förmögenhetsklyftor större än inkomstklyftor

Den prestigefulla vetenskapstidskriften Science gav i veckan ut ett specialnummer om klyftor. Jag kommer att återkomma till det på bloggen, men först vill jag nämna en av artiklarna: av Paris-professorn Thomas Piketty och Berkeley-professorn Emmanuel Saez. Artikeln är ganska kort, anpassad till en bred läsekrets och läsvärd.

Några poänger:

– Förmögenhetsklyftor är i princip alltid större än inkomstklyftor

– För 100 år sedan var klyftorna större i Europa än i USA. Nu råder det omvända.

– Alla mått på klyftor tyder på att klyftorna har ökat sedan 1970-talet, särskilt i USA och antagligen även i Europa.

Författarnas egen sammanfattning av artikeln:

“Denna review presenterar grundläggande fakta om den långsiktiga utvecklingen av inkomst- och förmögenhetsojämlikhet i Europa och USA. Inkomst- och förmögenhetsojämlikheten var mycket hög för ett århundrade sedan, särskilt i Europa, men minskade drastiskt under första hälften av 20-talet. Inkomstskillnaderna har åter stigit tillbaka i USA sedan 1970-talet så att USA är mycket mer ojämlikt än i Europa i dag. Vi diskuterar möjliga tolkningar och lärdomar för framtiden”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s