Ekonomipristagare Stiglitz: Åtta nyanser av klyftor

I dag publicerades en ny kolumn av ekonomipristagaren och Columbia-professorn Joseph Stiglitz, en text som handlar om klyftor. Han tar upp åtta olika aspekter av klyftorna. Här följer de.

1. Klyftorna beror på den förda politiken.

“Ekonomins lagar är universella: det faktum att det i vissa länder finns så mycket mindre ojämlikhet och så mycket mer lika möjligheter, att ojämlikheten inte ökar i vissa länder – den minskar faktist – är inte för att de har olika ekonomiska lagar.

Varje aspekt av våra ekonomiska, juridiska och sociala ramar bidrar till att forma vår ojämlikhet: från vårt utbildningssystem och hur vi finansierar det, till vår hälsa, till vår skattelagstiftning, till våra lagar om konkurs, bolagsstyrning, vårt finansiella systems funktion, till våra konkurrenslagar. I så gott som varje område har vi fattat beslut som hjälper att berika dem på toppen, på bekostnad av de övriga”.

2. Klyftorna är orättvisa.

“De är inte de (rikaste) som har gjort de stora innovationer som har förändrat vår ekonomi och samhälle; de har inte upptäckt DNA, lasern, transistorn; de är inte inte de lysande individer som gjort upptäckter utan vilka vi inte skulle ha haft den moderna datorn. Utan oproportionerligt sett är det de som har utmärkt sig i (…) att räkna ut hur man får en större andel av landets kaka, snarare än att öka storleken på denna kaka. (…)

Bland de mest anmärkningsvärda av dessa är naturligtvis de i den finansiella sektorn, som skapat sin förmögenhet genom otillbörlig marknadspåverkan, genom att delta i missbruk av kreditkortsmetoder, aggressiv utlåning, en pengaflytt från botten och mitten av inkomstpyramiden till toppen”.

3. Välstånd sipprar inte ned från de rika till de fattiga.

“För det tredje, tanken att man inte ska oroa sig för ojämlikhet eftersom alla kommer att gynnas när pengarna sipprar ner, har misskrediterats grundligt. På sätt och vis önskar jag att tanken vore sann, för om så vore fallet skulle det innebära att den genomsnittliga amerikanen skulle klara sig mycket bra i dag, eftersom vi har kastat så mycket pengar mot toppen”.

4. Klyftorna har gjort krisen mer kännbar för de fattiga.

“För det fjärde, denna lågkonjunktur – som samtidigt inte så lite har orsakats av den finansiella sektorn, som själv är ansvarig för så mycket av vår ojämlikhet i dag – har i sin tur gjort ojämlikheten så mycket värre . Nittiofem procent av vinsterna efter den så kallade återhämtningen har gått till de 1 procenten i toppen”.

5. Klyftorna skapar färre jobb och mindre efterfrågan.

“(E)n av många populära missuppfattningar är att de i toppen är de som skapar arbetstillfällen; och att ge mer pengar till dem kommer alltså att skapa fler arbetstillfällen. Amerika är fullt av kreativa, företagsamma människor längs hela inkomstfördelningen. Vad som skapar arbetstillfällen är efterfrågan: när det finns efterfrågan. (…) Den växande ojämlikheten försvagar i själva verket efterfrågan”.

6. Klyftorna underminerar demokratin och bromsar tillväxten.

“Ett delat samhälle är annorlunda – det fungerar inte lika bra. Vår demokrati undermineras, eftersom ekonomisk ojämlikhet oundvikligen leder till politisk ojämlikhet. (…) Ökad ojämlikhet leder till lägre tillväxt och mer instabilitet. Dessa idéer har nu blivit mainstream: till och med IMF har omfamnat dem”.

7. Eftersom klyftorna försämrar landets ekonomi, så ökar budgetunderskottet.

“(B)udgetunderskottet under de senaste åren är ett resultat av vår svaga ekonomi, inte tvärtom. Om vi hade en mer robust tillväxt, skulle vår budgetsituation vara långt bättre. (…) När vi investerar i våra barn, går tillgångssidan i vårt lands balansräkning upp, till och med mer än den skuldsätts. (…) I det långa loppet, även om man tittar snävt på skuldsidan i balansräkningen, kommer det att förbättras, eftersom dessa unga människor får högre inkomster och bidrar till skattebasen”.

8. Klyftor kan minskas med rätt politik.

“Den sista observationen jag vill göra är att (…) politiken skapade problemet, och den kan bidra till att ta oss ur det”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s