Ekonomipristagare Stiglitz: Klyftorna hindrar USA:s återhämtning från krisen

Joseph Stiglitz har fått Ekonomipriset till Alfred Nobels minne, före detta chefsekonom för Världsbanken och är numera professor vid Columbia-universitetet. Tidigare i år skrev han att klyftorna hindrar USA:s ekonomi från att återhämta sig från krisen:

Politiker talar ofta om ökande ojämlikhet och den tröga återhämtningen som separata fenomen, när de i själva verket är sammanflätade. Ojämlikhet kväver, håller fast och håller tillbaka vår tillväxt. När till och med den frimarknadsorienterade tidskriften The Economist hävdar – som den gjorde i ett särskilt nummer i oktober – att omfattningen och arten av landets ojämlikhet utgör ett allvarligt hot mot Amerika, bör vi veta att något har gått fruktansvärt fel. Och ändå, efter fyra årtionden av ökande ojämlikhet och den största ekonomiska nedgången sedan Depressionen, har vi inte gjort något åt det.

 

Det finns fyra viktiga skäl till att ojämlikheten kväver vårt tillfrisknande. Det mest omedelbara är att vår medelklass är för svag för att stödja konsumtionen som historiskt sett har drivit vår ekonomiska tillväxt. Medan den översta procenten av inkomsttagarna tog hem 93 procent av ökningen i inkomster under 2010, hade medelhushållen i mitten – som är mest benägna att spendera sina inkomster istället för att spara dem och som, i en mening, är de sanna jobbskaparna – lägre hushållsinkomster, justerat för inflation, än de hade under 1996. Tillväxten under årtiondet innan krisen var ohållbar – den berodde på att de 80 procenten i botten konsumerade cirka 110 procent av sin inkomst.

 

För det andra, att urholkningen av medelklassen sedan 1970-talet, ett fenomen som endast avbröts en kort stund på 1990-talet, innebär att de inte kan investera i sin framtid, genom att utbilda sig och sina barn samt genom att starta eller förbättra företag.

 

För det tredje håller den svaga medelklassen tillbaka skatteintäkterna, särskilt eftersom de i toppen är så skickliga på att undvika skatter och få Washington att ge dem skattelättnader. Den senaste tidens blygsamma avtal om att återställa Clintons nivå av marginalinkomstskattesatser för individer som tjänar mer än $400.000 och hushåll som tjänar mer än $450.000 gjorde inget för att ändra på detta. Intäkter från spekulation på Wall Street beskattas i en betydligt lägre grad än andra former av inkomster. Låga skatteintäkter innebär att regeringen inte kan göra de viktiga investeringar i infrastruktur, utbildning, forskning och vård som är avgörande för att återställa långsiktig ekonomisk styrka.

 

För det fjärde, har ojämlikheten ett samband med mer frekventa och mer allvarliga bubbla-och-brist-cykler som gör vår ekonomi mer volatil och sårbar. Även om ojämlikhet inte direkt orsakade krisen, är det ingen tillfällighet att 1920-talet – den senaste gången som ojämlikhet i inkomst och förmögenhet i USA var så hög – slutade med Den Stora Börskraschen och Depressionen. Internationella Valutafonden har noterat det systematiska sambandet mellan ekonomisk instabilitet och ekonomisk ojämlikhet, men amerikanska ledare har inte lärt sig läxan.

 

Vår skyhöga ojämlikhet – i strid med vår meritokratiska ideal av Amerika som en plats där vem som helst med hårt arbete och talang kan nå framgång – innebär att de som är födda till föräldrar med begränsade medel sannolikt aldrig kommer att leva upp till sin potential. Barn i andra rika länder som Kanada, Frankrike, Tyskland och Sverige har en bättre chans att klara sig bättre än sina föräldrar än vad amerikanska barn har. Mer än en femtedel av våra barn lever i fattigdom – den näst sämsta platsen i ordningen av alla de avancerade ekonomierna, vilket placerar oss efter länder som Bulgarien, Lettland och Grekland.

 

Vårt samhälle slösar bort sin mest värdefulla resurs: våra unga. Drömmen om ett bättre liv som lockade invandrare till våra kuster är på väg att krossas av en allt större klyfta inom inkomster och förmögenhet. Tocqueville, som på 1830-talet fann att den egalitära impulsen var essensen i den amerikanska karaktären, vänder sig i sin grav.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s