Harvard-professor: “Pikettys arbete är värt Nobelpris”

Harvard-professorn i nationalekonomi Lawrence H Summers skriver i en ganska kritisk kolumn att Thomas Pikettys arbete med att dokumentera ekonomiska klyftor världen över trots allt är värdigt Ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

“I många avseenden förkroppsligar ‘Capital in the 21st century’ dygder som vi alla skulle vilja se men alltför sällan finner i arbetet med akademiska ekonomer. Den är djupt förankrad i noggrann empirisk forskning. Piketty har, i samarbete med andra, tillbringat mer än ett årtionde med att gräva fram enorma mängder data som spänner över århundraden och många länder för att dokumentera, absolut slutgiltigt, att andelen av inkomster och förmögenhet går till de allra rikaste – topp 1 procent, 0,1 procent, och 0,01 procent av befolkningen – har ökat kraftigt under den senaste generationen, vilket markerar en återgång till ett mönster som rådde innan Första Världskriget. Det kan nu inte råda något tvivel om att fenomenet ojämlikhet inte främst handlar om otillräcklig kompetens hos eftersläpande arbetare. Även i fråga om inkomstförhållanden, de luckor som har öppnats upp mellan, säg, de översta 0,1 procenten och resten av de 10 procenten är betydligt större än de som har öppnat upp mellan de 10 procenten och medelinkomsttagare. Även om ingen av Piketty teorier håller, har fastslagandet av detta faktum förvandlats till politisk diskurs och är ett Nobelprisvärdigt bidrag”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s