Krugman om Pikettys bok

Ekonomipristagaren Paul Krugman om “Capital in the 21st century”:

“…det som verkligen är nytt i ‘Kapitalet’ är att den tillintetgör den mest omhuldade av alla konservativa myter, påståendet att vi lever i en meritokrati där stora rikedomar intjänas och förtjänas.

Under de senaste två decennierna har det konservativa svaret på försök att få skyhöga inkomster i toppen till en politisk fråga involverat två försvarslinjer: dels att förneka att de rika faktiskt har det så bra och resten så illa, men när förnekandet misslyckas, hävdas att de skyhöga inkomsterna i toppen är en motiverad belöning för utförda tjänster. Kalla inte dem de 1 procenten, eller de rika; kalla dem ‘jobbskapare’.

Men hur behåller man det argumentet om mycket av de rikas inkomster inte kommer från det arbete de gör, utan från de tillgångar som de äger? Och vad händer om stora rikedomar i allt högre grad inte kommer från företagande utan från arv?

Vad Mr Piketty visar är att dessa inte är overksamma frågor. Västerländska samhällen före första världskriget dominerades faktiskt av en oligarki av ärvda förmögenheter – och hans bok ger ett övertygande argument om att vi är på god väg tillbaka mot det tillståndet”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s