IMF-studie: Stora klyftor skadar tillväxten

Internationella Valutafonden, IMF, gav härom månaden ut en studie (pdf) som även har kommenterats i Svenska Dagbladet, Dagens IndustriPiteå-tidningen, Dagens Arena och bloggen Storstad. Studien handlar om klyftor och ekonomisk tillväxt.

Här är en svensk översättning av studiens sammanfattning:

“Ekonomer fokuserar i allt högre grad på kopplingen mellan ökande ojämlikhet och bräcklighet tillväxt. Skildringar inkluderar relationen mellan ojämlikhet, inflytande och den finansiella cykeln, som sådde krisens frön; och den roll som politisk-ekonomiska faktorer (särskilt inverkan av de rika) spelade genom att låta det ekonomiska överskottet svälla till en ballong före krisen. I tidigare arbeten dokumenterade vi en relation över flera länder och årtionden mellan ojämlikhet och bräckligheten i den ekonomiska tillväxten. Vårt arbete bygger på det trevande samförståndet i litteraturen om att ojämlikhet kan underminera framstegen inom hälsa och utbildning, ge investeringsminskande politisk och ekonomisk instabilitet, och undergräva det sociala samförstånd som krävs för att anpassa sig inför chocker, och på så sätt tenderar den att minska tillväxtens takt och hållbarhet.

Att jämlikhet verkar främja högre och mer hållbar tillväxt stödjer i sig inte insatser för att omfördela. I synnerhet kan ojämlikhet hämma tillväxten, åtminstone delvis därför att den framkallar försök att omfördela som i sig undergräver tillväxten. I en sådan situation kan, även om ojämlikheten är dåligt för tillväxt, skatter och transfereringar vara exakt fel åtgärder.

Medan stora kontroverser omger dessa frågor bör vi inte dra slutsatsen att behandlingen av ojämlikhet kan vara värre för tillväxt än själva sjukdomen. Jämlikhetshöjande insatser kan faktiskt hjälpa tillväxten: tänk på skatter på aktiviteter med negativa externa effekter som till största delen betalas av de rika (kanske överdrivet risktagande i finanssektorn) eller transfereringar som syftar till att uppmuntra till bättre närvaro vid grundskolor i utvecklingsländer, till exempel. De makroekonomiska effekterna av omfördelningspolitik kommer att återspegla en balans mellan komponenterna i skattepaketet, och det är en empirisk fråga om omfördelning i praktiken är för eller emot tillväxt.

Så vad säger de historiska bevisen? Denna studie är den första att dra nytta av ett nyligen sammanställt dataset över flera länder som särskiljer marknadsojämlikhet (före skatt och transfereringar) från nettoojämlikhet (efter skatt och transfereringar) och tillåter oss att beräkna omfördelande transfereringar för ett stort antal länders årliga observationer. Våra viktigaste resultat är:

För det första tenderar mer ojämlika samhällen att omfördela mer. Det är därför viktigt att, i förståelsen av tillväxt-ojämlikhet-relationen, skilja mellan marknads- och nettoojämlikhet.

För det andra är lägre nettoojämlikhet kraftigt korrelerad med snabbare och mer uthållig tillväxt, för en given grad av omfördelning. Dessa resultat stödjer i hög grad vårt tidigare arbete.

Och för det tredje verkar omfördelning i allmänhet godartat i termer av dess effekter på tillväxten; endast i extrema fall finns det vissa belägg för att det kan få direkta negativa effekter på tillväxten. Alltså, de kombinerade direkta och indirekta effekterna av omfördelning – inklusive tillväxteffekter av den resulterande lägre ojämlikheten – gynnar i genomsnitt tillväxten.

Samtidigt som vi bör vara medvetna om de inneboende begränsningarna i datamängden och distansregressionsanalyser allmänt, bör vi vara noga med att inte anta att det finns en stor avvägning mellan omfördelning och tillväxt. De bästa tillgängliga makroekonomiska data stödjer inte den slutsatsen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s